بدون عنوان

Ferdos Beit Lafteh

شی: سر نیزه. جنس: آلیاژ مس
Photography by Julia Thorne / Tetisheri.

من از قومی هستم که در جنوب ایران زندگی می‌کنند اما غالباً نادیده گرفته می‌شوند، کار کردن در کنار افراد بسیار با استعداد و آگاه به من کمک کرده است تا اثر خود را خلق کنم، در این اثر می‌خواهم زیبایی این سلاح‌های دست ساز را منتقل کرده و احیاء کنم. عجین شده با فرهنگ و مجبور به مهاجرت. بازدید از موزه‌های مختلف و تعامل با اشیاء مختلف، من را بیشتر با میراث گذشته‌ام پیوند داد و الهام‌بخش من بود تا بخواهم آگاهی مهاجران را با ارائه اطلاعات به آنها افزایش دهم و دیدگاه مثبتی در ذهن آنها ایجاد کنم. این کار با ارج نهادن به وجود آنها به عنوان انسان، و در کنار آن سفرهایی که داشته‌اند انجام داده‌ام
Ferdos Beit Lafteh

“Untitled” by Ferdos Beit Lafteh. Ceramics, wire, 3D prints, paint.
Photography by Julia Thorne / Tetisheri