زن. زندگی. آزادی

Irandokht

شی: بخش اصلی یک آویز. جنس: برنز. در لرستان، پارس (ایران) پیدا شده است
این آویز کوچک چهره یک زن را نشان می‌دهد. موهایش به نرمی از صورتش عقب کشیده شده و با دو قیطان یکی از گوش تا گوش و دیگری از وسط پیشانی تا پشت سر تزئین شده است. یک حلقه در بالای سر او قرار دارد، اما گردنبند اصلی گم شده است
Photography by Julia Thorne / Tetisheri.

فکر می کنم برای هویت من مهم است که اولین چیزی نباشد که با آن درگیر می شوید. از شما می خواهم روی کار من تمرکز کنید
.دلیل انتخاب این آویز، زن خندان کوچک بود
.اعتراضاتی در کشور من در حال وقوع بود که باعث شد من بخواهم نقش دختران و زنان را در مبارزاتمان برجسته کنم
.جنس آویز از برنز است، یک ماده قوی، و برای من، نمادی از قدرت زنان در کشورم و نحوه رفتار با آنها است
ما خیلی جوون بودیم برای تجربه این درد ها، استرس ها و هر روز خبر بد شنیدن، قادر به خوابیدن نبودیم چونکه از یک روز جدید و خبر غمگین میترسیدیم
بالش‌ خوابمان شاهد ضعف ما بود، اما صبح چهره‌ای قدرتمند داشتیم تا نشان دهیم که غیرقابل توقف هستیم و کاری کنیم تا مردم‌مان احساس کنند که تنها نیستند و صبر و قدرت خود را به آنها نشان دهیم
ما ثابت کردیم که می‌توانی کسی را نشناسی اما برای مرگش گریه کنی، می‌توانی کسی را نشناسی اما به او کمک کنی، و می‌توانی کسی را نشناسی و همچنان نگران جانش باشی. می‌توانی فردی را نشناسی، اما خانواده او باشی
می‌توانی فردی را نشناسی اما برای او مراسم ختم برگزار کنی
ما ثابت کردیم که فارغ از جنسیت، ملیت و مذهب، همه با هم هستیم
Irandokht

“Woman. Life. Freedom” by Irandokht. Ceramic and paint.
Photography by Julia Thorne / Tetisheri.